نگرش ثاقب

دریچه ای به سوی کمال و توان

این هم نمودار رشد جمعیت ایران از سال 1260 تا 1385 هجری شمسی

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۴ شهریور۱۳۸۹ساعت   توسط هومن ثاقب  |